zaterdag, 25 05 2024

Artikelindex

DE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND

In 1910 verscheen hier het boekje: “Op, Hollandsche jongens naar buiten”. Er was veel materiaal van Baden Powel's handboek in verwerkt en was bedoeld om leden aan te trekken voor de Nederlandsche Bond voor Lichamelijk Opvoeding (NBLO). In plaats daarvan werd het gebruikt door verschillende Scoutinggroepen die in 1910 van start gingen dit voorbereidde.

p18De Amsterdamse journalist Gos de Voogt stimuleerde de oprichting van de eerste groep in Amsterdam. Dit leidde ertoe dat op 7 januari 1911 in Amsterdam de NEDERLANDSCHE PADVINDERS ORGANISATIE (NPO) werd opgericht. De honderden jongeren die zich aanmeldden na een oproep in de krant, ontvingen bij inschrijving het eerste exemplaar van het tijdschrift "De Padvinder", een vertaalde kopie van het Britse weekblad "The Scout". In Den Haag werd de BOND VOOR JONGE VERKENNERS opgericht die in 1912 met andere plaatselijke groepen fuseerde tot de NEDERLANDSCHE PADVINDERSBOND (NPB).

Baden Powell in Amsterdam

Na een bezoek van Baden Powell aan Amsterdam en Den Haag in 1911 pleitte hij voor een fusie van beide organisaties. Deze kwam echter pas tot stand in 1915, nadat Prins Hendrik een fusiecommissie had benoemd. De fusie leidde tot oprichting van de VEREENIGING DER NEDERLANDSCHE PADVINDERS (NPV). Op 24 april 1916 werden in De Bilt aan meer dan 50 afdelingen van de NPV (met zo'n 1500 leden) de nieuwe vlaggen uitgereikt.

Kort na het verschijnen van het handboek voor Welpen werd in 1917 in Utrecht de eerste welpenhorde opgericht. De eerste takken voor jeugd ouder dan 18 jaar werden al voor 1922, toen Baden Powell met zijn boek "ROVERING TO SUCCES" kwam, opgericht. Dit boek, speciaal voor de oudere jeugd kwam in 1926 in het Nederlands uit onder de titel "ZWERVEND OP DEN WEG NAAR LEVENSGELUK".

In 1923 werd het trainingscentrum GILWELL ADA'S HOEVE in Ommen geopend. Hiermee was Nederland de eerste na Engeland waar cursussen werden gehouden van 7 tot 10 dagen die, na een geslaagd theoretisch deel, recht gaven op het dragen van de WOODBADGE bestaande uit 2 houten kralen en een leren veter.

Na 1937 werden de Katholieke Verkenners (KV) een zelfstandige vereniging, naast de NPV. Via een nieuw overkoepelend orgaan, de NATIONALE PADVINDERSRAAD (NPR), p19vond aansluiting plaats bij de wereldorganisatie (World Organisation of Scout Movement). Kort daarna brak de Tweede Wereldoorlog uit en in 1941 werd Scouting verboden. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd... Na de oorlog werd het katholieke jeugdwerk anders georganiseerd en er werd gekozen voor een overkoepelende organisatie: DE KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING (KJB) waarin de verkenners een onderafdeling vormde. Hierdoor werd de naam VERKENNERS VAN DE KATHOLIEKE JEUGDBEWEGING.
De jaren vijftig stonden in het teken van bouwen. In 1952 werd voor het eerste geld ingezameld volgens de Engelse succesformule: BOB-A-JOB, hier onder de naam HEITJE VOOR EEN KARWEITJE. De actie werd in de paasvakantie gevoerd en was meteen een daverend succes. In 1962 maakte de verkenners zich los van de KJB om onder hun oude naam zelfstandig verder te gaan.

Oprichting Scouting Nederland

p20Na verloop van tijd werd de druk op de beweging om te moderniseren steeds groter. Het uniform werd vernieuwd, de wetten en beloftes aangepast en de organisatiestructuur gedemocratiseerd. In 1966 werd een werkgroep opgericht die de fusie van de vier organisaties op dat moment, padvinders, padvindsters, gidsen en verkenners moest voorbereiden. Het samengaan van jongens en meisjes en van Rooms-Katholieken en andersdenkenden in één vereniging was in de ogen van velen (waaronder voorzitter Prins Bernhard) geen haalbare kaart. In januari 1972 verscheen het nieuwe kaderblad SCOUTING en een jaar later, om precies te zijn op 6 januari 1973 werd de vereniging Scouting Nederland opgericht. De vier afzonderlijke organisatie structuren werden ontmanteld en de functionarissen konden in de nieuwe organisatie plaatsnemen. Vooral veel ouderen vonden dit een prima gelegenheid om de vereniging vaarwel te zeggen. Gelukkig vond er op tijd aanwas plaats van enthousiaste jongeren en kwam de vereniging verjongd uit het proces tevoorschijn.

Het gevolg was een vrij drastische vernieuwing op vrijwel alle gebieden, organisatiestructuur, speltakken, uniformen, insignes etc... In plaats van de vroegere Koempoelan en Dachvaert werden er nu Scout In's gehouden. In 1975 namen daaraan al 7000 kaderleden deel. Nu is het nog steeds een belangrijke en populaire meeting van Scoutingkaderleden.

In 1995 kwam voor de tweede keer de Wereld Jamboree naar Nederland in Dronten en dat was een daverend succes

Vanwege het honderd jarig bestaan van Scouting was er een nieuwe wereld Jamboree in 2007 en die werdt gehouden ….. in  Engeland.

Scoutinggroepen sluiten zich vrijwillig aan bij Scouting Nederland voor de produktondersteuning en aanvullende dienstverlening.  Zelf is p21Scouting Nederland aangesloten bij twee Scouting wereld organisaties voor Scouting, de World Organisation of Scout Movement. WOSM, dat is de wereldorganistie voor de (Boy) Scouts. En voor het meisjes deel is ze aangesloten bij de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGGS). Al deze koepelorganisaties zorgen voor coördinatie, ondersteuning, belangenbehartiging. Maar ze promoten ook het Scouting spel, bijvoorbeeld bij de regeringen, de Verenigde Naties en vaak werken we daarmee samen.

Toen in de jaren 1960 Scouting flink gemoderniseerd werd, ging dat niet van harte bij iedereen. Er waren Scoutinggroepen die vonden dat dit het afschaffen van tradities inhield maar ook dat de intenties van B.P. geweld aangedaan werd. Die scoutinggroepen vormden de internationale B.P. scout organisatie met groepen uit diverse landen en ze blijven de traditionele vorm van Scouting uitoefenen. Ze zijn internationaal verenigd in de World Federation of Independent Scouts (WFIS). Uit zulke verschillen van inzicht is al in 1909 de huidige Order of World Scouts voortgekomen.

In totaal zijn er nu 7 wereld organisaties voor Scouting, waarbij de meisjes (WAGGGS) met tien miljoen leden en de jongens organisatie WOSM met achtentwintig miljoen leden verreweg de grootste zijn. In de afgelopen twintig jaar is Scouting internationaal verdubbeld in ledenaantal, die stijging gaat nog steeds door omdat nu in de voormalige Oostbloklanden (weer) Scoutinggroepen opgericht worden.