Wat is Scouting ?

p20 114x93
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Bij Scouting is iedereen welkom en mag iedereen zichzelf zijn, ongeacht geaardheid, afkomst of geloof.
Binnen Scouting Theresia zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen.
De leeftijdsgroepen zijn 
5-7 jaar = Bevers7-11 jaar = Welpen11-15 jaar = Scouts15-18 jaar = Explorers en 18- ……… jaar = Plusscouts / Staflid

Groeps Agenda

Geen evenementen

scouts
SCOUTS

jongetje
                       Scout-vlog

World Scout Jamboree 2019

WSJ CREST 3X3 NEW2" Unlock a new world "
 Iedereen die bij de start van de World Scout Jamboree in 2019 tussen de 14 en 18 jaar oud is, kan deelnemen  LEES MEER !!
IMG 0787

bevers

BEVERS

Katrol

welpen
WELPEN

flyer

Regio-Jaarplanning 2017-2018

regio jaarplanning

Kids Party 2018

Kidsparty
De KIDS PARTY wordt georganiseerd door de Limburgse organisaties Scouting Limburg, JongNL en IVN.
In 2018 zal Kids Party plaatsvinden op 07+ 08 april 2018!!
Plan de data vast in jouw agenda.

facebookbutton

explorers
Explorers

Van harte gefeliciteerd !

27-maart-2018

Marco Daemen kopieMarco Daemen


Roverway 2018

In de zomer van 2018 organiseert Scouting Nederland het roverscouts event ROVERWAY Screen Shot 10 24 17 at 05.22 PM
Scouts tussen de 16 en 22 jaar uit heel Europa komen dan naar Scoutinglandgoed Zeewolde om daar een fantastisch kamp te gaan beleven.
Ongeveer 3.000 roverscouts vanuit meer dan 20 landen zullen in 2018 deelnemen aan Roverway. De deelnemers worden verdeeld in internationale teams en kiezen hun eigen 'path', verspreid over Nederland. Vervolgens reizen ze naar Scoutinglandgoed Zeewolde, waar het gezamenlijke kamp plaatsvindt. Tijdens Roverway maken roverscouts contact met scouts uit alle delen van Europa en zo ontwikkelen ze zich gezamenlijk.
Roverway vindt plaats van 23 juli tot en met 2 augustus 2018. 

Disclaimer:

De inhoud van www.sc-theresia.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Theresia tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Theresia expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Scouting Theresia garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren Informatie van derden, producten en diensten Wanneer Scouting Theresia hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Theresia de op of via deze internetsite's aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Theresia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Scouting Theresia niet geverifieerd. Uitsluiting van aansprakelijkheidScouting Theresia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Theresia op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Theresia of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Theresia Toepasselijk recht Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.Wijzigingen Scouting Theresia behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.