VOGOp de landelijke raad "het hoogste beleids orgaan"van Scouting Nederland in december 2014 is besloten dat iedereen die bij Scouting  als leidinggevende of anders direct betrokken zijn, met minderjarigen verplicht een recent VOG moeten hebben.
Vroeger was er een vrijstelling voor iemand die langer dan 5 jaar bij de vereniging zat, maar nu is dit niet meer van toepassing en moet dus iedereen een VOG aanvragen. Aanvraag word geregeld via het Bestuur van de groep.
Er kan een kopie gemaakt worden voor eigen doeleinden, maar het originele exemplaar gaat naar het Groepssecretariaat
Tevens zal dit vermeld worden in Scouts On Line, het registratie systeem.
Het zorgen voor een geldig VOG word gezien als een(verplichte) kwalifficatie.

Naar welke gegevens wordt in het VOG-onderzoek gekeken?
Het COVOG raadpleegt voor het VOG-onderzoek het centraal justitieel documentatieregister. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten vermeld, van onherroepelijke veroordelingen tot sepots en transacties.
Daarnaast kan het COVOG politieregistergegevens in het onderzoek betrekken en kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering.
De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Wat als de verklaring wordt geweigerd?
Het bestuur / de groepsraad kan in dat geval de betrokkene niet in functie benoemen (artikel 115 Huishoudelijk Reglement).
Betrokkene kan zelf nog wel bezwaar indienen. Hoe hij of zij dat kan doen staat ook vermeld op de site van het Ministerie van Justitie (zie hier onder: meer informatie).

Meer informatie?
Voor meer informatie over de VOG kun je surfen naarwww.justitie.nl/themas/vog.
Daarop staan folders (onder: publicaties) die je kunt downloaden.