Ook al is het Bestuur geen speltak te noemen, toch willen wij graag ook deze belangrijike schakel binnen de Scoutinggroep aan u voorstellen.
Bestuur & organisatie : Het bestuur van Scouting Theresia is een belangrijke succesfactor voor een gezonde groep. Ze zorgt voor invulling van de juiste randvoorwaarden, waardoor de speltakken alles hebben om het Scoutingspel goed te laten functioneren.Om te weten  te komen waar het bestuur zich zo mee bezig houdt is het belangrijk om de Scouting organisatie structuur een beetje te kennen.                                                   
                    BadenPowell

DannyDritty                    

     GijsKetelaars             

 

 

 

 

 

Scoutinggroep :
Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan dus
de Scoutinggroepen. Iedere Scoutinggroep is een op
zichzelf staande vereniging, met een groepsbestuur
en een groepsraad en is zelf verantwoordelijk voor
de uitvoering van het Scoutingspel binnen de kaders
van Scouting Nederland. De groepsraad bestaat uit,
de leden van het groepsbestuur en alle leiding
van de speltakken en vormt het besluitend hart van de groep.

Wendy Bijkerk

Landelijk bestuur :
Het landelijk niveau van de Vereniging
 Scouting Nederland wordt gevormd door de 
landelijke raad, het landelijk bestuur en  het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland
 

Organisatiestructuur :
Vereniging Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

 Marco Daemen kopie

AnitaChambille 

Scouting Steunpunten :
Op vier plaatsen; Overijsel-Rotterdam-Gelderland- en ook in Limburg zijn er Steunpunten waar beroepskrachten en vrijwilligers de Scouting Regio's ondersteunen met het uitvoeren van het landelijk beleid.

RichelCraft

Scouting Regio’s :
Nederland telt 46 Scoutingregio's die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in hun regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen in het programma Groepsontwikkeling en organiseert regionale spelbijeenkomsten.
Het
Regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio Samen met afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de Regioraad.Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid

Alle groepen bij elkaar vormen dus de Vereniging Scouting Nederland   Ieder lid van Scouting Theresia  is daarmee automatisch ook lid van Scouting Nederland.